શહેરની સંસ્થાઓની યાદી
 
     
     
સંસ્થાનું નામ
1
અગ્રવાલ યુવા સંમેલન
17
જૈન સેવા સમિતિ
2
આદિપુર લોહાણ સમાજ
18
ઝુલેલાલ મંદિર ટ્રસ્ટ
3
અગ્રવાલ સમાજ
19
લાયસન્સ કલબ
4
આર્ય સમાજ
20
લોહાણા યુવક મંડળ
5
ભાનુશાલી સમાજ
21
માનવ સેવા ટ્રસ્ટ
6
બૃહદ જૈન સમાજ
22
મારવાડી યુવા મંચ
7
બ્રહમ સમાજ મહિલા
23
રોટરી કલબ
8
દેવ સ્મૃતિ ટ્રસ્ટ
24
માતા દેવી સેવા ટ્રસ્ટ
9
ગાયત્રી પરિવાર ટ્રસ્ટ
25
પરશુરામ સંસ્થા
10
ગાંધીધામ સીટી જેસીસ
26
રાજસ્થાન યુવા એસો.
11
ગાંધીધામ લોહાણા સમાજ
27
રોટરી કલબ
12
ગુરુધ્વારા પ્રબંધક કમીટી
28
સંકટ નિવારણ સોસાયટી
13
ઈન્ડીયન મેડીકલ એસો.
29
શ્રી રામક્રિષ્ન સેવા ટ્રસ્ટ
14
ઈન્ડીયન રેડક્રોસ સોસા.
30
સિંધી યુથ સર્કલ
15
ઈન્નર વ્હીલ કલબ
31
સીતારામ પરીવાર
16
જૈન સોશ્યલ ગ્રુપ
32
થરી માહેશ્વરી સમાજ
17
જૈન સેવા સમિતિ
33
વિશ્વ હિન્દુ પરીષદ